Abbott logo
Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)

Over diabetes

Bloedsuikerspiegel

Mensen met diabetes moeten continue de concentratie van hun bloedsuikerspiegel meten. De gemeten bloedsuikerwaarden geven aan hoeveel glucose er op dat moment in het bloed aanwezig is. Deze glucosewaarden worden uitgedrukt in mmol/l (millimol per liter bloed) en schommelen bij gezonde mensen tussen de 3,6 mmol/l en 5,8 mmol/l. Diabetespatiënten kunnen hun bloedsuikerspiegel bepalen met behulp van een bloedglucosemeter, maar ook met behulp van continue glucose monitoring. Een goed voorbeeld van een continue glucose monitoring systeem is de Freestyle Navigator. Dat is een meetsysteem dat real time de hoeveelheid glucose in het bloed meet 24 uur per dag. Freestyle Navigator bevat ook een waarschuwingssysteem zodat de gebruiker tijdig weet of er sprake is van sterke schommelingen in de bloedsuikerspiegel.