Abbott logo
Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)

LibreView

LibreView is veilige, cloud-gebaseerde diabetessoftware wat zorgverleners en patiŽnten duidelijke, eenvoudige rapporten levert uit diverse glucosemeetsystemen.

Libreview

Productinformatie

Op deze pagina vindt u informatie betreffende LibreView. U treft achtereenvolgens;

LibreView

Uw LibreView account instellen

Een LibreView account aanmaken

Om aan de slag te kunnen, moet u eerst een gratis patiëntaccount bij LibreView aanmaken. Uw zorgverlener kan al een account hebben en u een e-mail met een link hebben verstuurd waarmee u kunt inloggen. In dat geval opent u de e-mail en volgt u de instructies om uw account aan te maken, of gaat u naar www.libreview.com om in te loggen als u zelf al een account heeft.
Als u niet bent uitgenodigd voor een LibreView account volgt u deze eenvoudige stappen:

 1. Ga naar www.libreview.com en klik op Aanmelden.
 2. Selecteer LibreView account.
 3. Selecteer het land waar u woont.
 4. Accepteer de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid .
 5. Vul uw gegevens in, voer uw e-mail als gebruikersnaam in en maak een wachtwoord aan.
 6. Ga naar de inbox van uw e-mail, open de verrificatiemail van LibreView en klik op Verifieer e-mail.
 7. Selecteer Volgende op het oorspronkelijke aanmeldingsvenster om de aanmelding te voltooien.

Uw account instellen

In LibreView hoeft u maar één keer een driverbestand te downloaden dat herkent als uw glucosemeter is aangesloten. Zorg dat u de meest recente versie van uw internetbrowser gebruikt als u met de download begint. Op dit moment kunt u geen gegevens uploaden met een Mac computer of met de Microsoft Edge browser. Zorg dat u een computer gebruikt met het besturingssysteem
Microsoft Windows Vista of hoger.

 1. Klik op de groene knop Uploaden onder Een meter uploaden.
 2. In het venster dat verschijnt, klikt u op de knop Downloaden.
 3. Wacht tot het bestand op uw computer is gedownload.
 4. Open het gedownloade bestand door erop te klikken en start het.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

Rapporten aanmaken en bekijken

Uw glucosemeter aansluiten

FreeStyle LibreAls de drivers zijn gedownload, kunt u uw glucosemeter met het bijbehorende kabeltje aansluiten.Voordat u gegevens gaat uploaden, moet u met een paar dingen rekening houden:

Voor een eenmalig rapport:

 1. Zorg dat de batterij van uw meter is opgeladen.
 2. Uw glucosemeter moet een meter van Abbott Diabetes zijn, met FreeStyle in de naam.
 3. Controleer nogmaals dat u het juiste kabeltje voor uw meter heeft. Een kabeltje van een andere meter werkt misschien niet.
  1. Als u geen kabeltje voor uw meter heeft, bel dan de klantenservice op het nummerachterop uw meter of ga naar de website van uw fabrikant om het benodigde kabeltje tebestellen.
  2. Ga voor meters van Abbott Diabetes Care naar: https://www.myfreestyle.nl of bel 0800-2424400.

Uw meter vanuit huis uploaden

Als de drivers zijn gedownload, kunt u uw glucosemetermet het bijbehorende kabeltje aansluiten. Voordat ugegevens gaat uploaden, moet u met een paar dingenrekening houden: 

 1. Klik op de groene knop Uploaden onder Een meteruploaden.
 2. U krijgt een melding dat LibreView de meter zoekt.
  Opmerking: de eerste keer is dat u een meter uploadt nadat u de drivers heeft gedownload, kan het zijn dat u toegang toestaanof applicatie starten moet selecteren om ervoor te zorgen dat uwaccount bij de drivers kan. Zorg ervoor dat u de vakjes aankliktom uw keuzes te onthouden of de vinkjes weg te klikken zodatdaarvoor altijd om toestemming wordt gevraagd. De meldinghangt af van welke browser u gebruikt.
 3. Uw rapporten openen zich automatisch.

In de spreekkamer

Als uw zorgverlener LibreView gebruikt, kunnen zij heel eenvoudig de gegevens van uw meteruploaden. Geef uw meter aan uw zorgverlener en zij doen de rest.

Uw zorgverlener kan u vóór de afspraak een e-mail sturen waarin u wordt uitgenodigd eenaccount in LibreView aan te maken, als u dat nog niet heeft gedaan. Op die manier kunt u vóórde afspraak uw meter uploaden op een moment dat het u goed uitkomt. Zodra u uw meter inLibreView heeft geüpload, ontvangt uw zorgverlener uw glucosemetingen veilig in hun account.

Opmerking: Zorg dat u alle meters (van Abbott en andere merken) meeneemt naar uw afspraak.

Uw rapporten bekijken

Als u uw gegevens naar LibreView uploadt, wordt u directnaar het scherm “Mijn glucosegeschiedenis” gebracht.U kunt ook klikken op het icoontje Glucosegeschiedenisin de linkerbovenhoek. U ziet uw meest recente uploadsvan de afgelopen 2 weken.

Klik op Volledige rapporten bekijken om de beschikbarerapporten voor al uw meters te zien. Gebruik hetuitklapmenu om het rapport te kiezen dat u wilt zien ende pijltjes omhoog/omlaag aan de linkerkant om tussende pagina’s binnen een rapport te scrollen. Afhankelijkvan uw meter zijn dit de rapporten die u zult zien:

 • Basisrapporten: Snapshot, Dagelijkse log, Modale dag
 • Maaltijd- en insulinerapporten (FreeStyle Insulinx): Snapshot, Dagelijkse log, Maaltijdpatronen, Modaledag, Weekoverzicht

FreeStyle LibreRapporten met meerdere meters aanmaken

Als u meer dan één glucosemeter gebruikt om uwglucose te controleren, kunt u rapporten aanmakenwaarin gegevens uit al uw apparaten wordengecombineerd.

 1. Upload glucosegegevens van elk apparaat naar uwLibreView account.
 2. Ga naar het scherm Mijn glucosegeschiedenis enselecteer Volledige rapporten bekijken.
 3. Klik op de tab Rapportinstellingen onderaan.
 4. Klik op Beschikbare meters.
  1. Kies één meter als uw Primaire meter. Dat bepaalt welke types rapporten u kunt aanmaken. Gegevens uit de andere meters worden waar relevant meegenomen.
  2. Kies welke meters u wilt zien en welke u wilt verbergendoor te klikken op het groene oog-icoontje.

LibreViewVoorkeuren voor rapporten instellen

U kunt de weergave van uw rapporten afstemmenop de voorkeuren die u met uw zorgverlener heeftafgesproken.

Om uw rapportinstellingen te veranderen:

 1. Selecteer het icoontje Instellingen en ga naar Voorkeuren rapporten.
 2. Stel uw doelbereiken en drempels voor allerapporten in.
 3. Schakel tussen de tabs om de standaardrapportinstellingen voor verschillende meters teveranderen.
 4. Deselecteer alle rapporten die u niet hoeft te zien.
 5. Klik op Veranderingen bewaren als u klaar bent.

Uw gegevens versturen

Koppeling met uw zorgverlener

Met LibreView kunt u uw gegevens makkelijk naar uwzorgverlener sturen door uw account te koppelen aanhun LibreView Professional accounts.

 1. Vraag uw arts om hun Praktijk-ID. Een praktijk-IDis een code die uniek is voor elk praktijkaccount inLibreView.
 2. Ga naar Instellingen en selecteer Accountinstellingen.
 3. Klik op Mijn praktijken.
 4. Voer de praktijk-ID van uw zorgverlener in en klik opToevoegen. U moet nu hun naam of praktijknaamonder uw praktijklijst zien.

Om geen gegevens meer naar een zorgverlener te sturen,klikt u op Verwijderen naast de praktijk of de naam vande zorgverlener onder deze lijst. Bevestig dat u deze wiltverwijderen.

Uw accountgegevens bijwerken

Accountgegevens bijwerken

Klik op het icoontje Instellingen en selecteer Accountinstellingen om gegevens in uw account te veranderen.

 • Profiel: Uw naam, e-mail of wachtwoord wijzigen.
 • Mijn praktijken: Praktijken of zorgverleners aan wie ugegevens stuurt toevoegen of verwijderen.
 • Mijn meters: Hier ziet u een volledige lijst van allemeters die u naar LibreView heeft geüpload. Klik opVerwijderen naast de meters die u niet meer wilt zien.

Nuttige hulpmiddelen

LibreViewLibreView heeft verschillende hulpmiddelen om uw LibreView account in te stellen en te gebruiken voor uw diabetescontacten.