Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)

Ambulant Glucose Profiel

Productinformatie

Ambulant Glucose Profiel ( AGP )

Doel van diabetesbehandeling is het reguleren van de glucose om het risico op ernstige complicaties op korte en lange termijn te verminderen1. Om dit te bereiken, moeten patiënten en hun behandelaars regelmatig de bloedglucose controleren.

Het traditioneel meten van de bloedglucose en HbA1c geven mogelijk geen volledig beeld van veranderingen in de glucosespiegels bij patiënten. De reden daarvoor is dat er geen rekening wordt gehouden met de glykemische variabiliteit. Met glykemische variabiliteit wordt bedoeld de mate waarin de glucosespiegels van een patiënt met de tijd variëren.

Zelfs bij vaak meten, worden veel belangrijke schommelingen in de glucose gemist. Bij het continue meten van de bloedglucose ( 1440 metingen per dag) komen metingen aan het licht die bij de traditionele bloedglucosemeting kunnen worden gemist.2

Rapportage van Continue Glucose metingen kunnen zeer gedetailleerd zijn en veel gegevens bevatten (een doorsnee rapport over 2 weken kan meer dan 2000 glucose-metingen bevatten); de interpretatie daarvan kan daarom erg ingewikkeld zijn.

Ambulant Glucose Profiel (AGP) is een visueel rapport dat alle glucosemetingen van verschillende dagen of weken inklapt alsof deze in een periode van 24 uur zijn gemaakt, hierdoor wordt het makkelijker om glykemische patronen zichtbaar te maken.3

Uit onderzoek blijkt dat 14 dagen aan glucosedata voldoende is om de dagelijkse glucosepatronen voor de komende 30 dagen te voorspellen met een zekerheid van 90 - 95%.4

Meer informatie over AGP kunt u vinden op www.abbottnextfrontier.com. Daarnaast kunt u op deze website ook informatie vinden over Flash Glucose Monitoring, dé doorbraak in bloedglucose meten.

De AGP software kunt u hier downloaden.

Referenties:

1. Mazze R, et al. An Overview of Continuous Glucose Monitoring and the Ambulatory Glucose Profile. Minn Med, 2011

2. Bode BW et al: Glycemic characteristic in continuously monitored patients with type 1 and type 2 diabetes. Diabetes Care. 28 October 2005(10):2361-6

3. Mazze RS. Making sense of glucose monitoring technologies from SMBG to CGM. Diabetes Technology and Therapeutics 2005;7(5):784-7

4. Mazze R.S., et al. (2001). Chapter 3: Characterizations of Glucose Metabolism.  In Mazze R.S., Strock E.S., et al (eds). Staged Diabetes Management. 3rd edn. Wiley-Blackwell, Oxford.