Abbott logo
Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)

YOU CAN DO IT: meer gemak en meer inzicht met FreeStyle Libre

FreeStyle Libre is een makkelijke manier om glucose te controleren met een pijnloze scan van 1 seconde in plaats van een pijnlijke vingerprik*
FreeStyle Libre is geregistreerd voor gebruik door mensen met diabetes van 4 jaar en ouder
De indicatie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar is beperkt tot degenen die worden begeleid door een verzorger die ten minste 18 jaar oud is.

Productinformatie

Waarom prikken als u kunt scannen?

Lancetten, bloed en teststrips worden overbodig bij het meten van uw glucosewaarden.2
Welkom bij FreeStyle Libre, het eerste Flash Glucose Monitoringsysteem te wereld.

Waarom zou u voor het FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoringsysteem kiezen?

Handig

Een kleine sensor die u op de achterkant van uw bovenarm draagt, meet dag en nacht automatisch de glucose en slaat deze voortdurend op.3

Scanner

Discreet

Glucosemetingen met een snelle 1-seconde-scan die zelfs door kleding heen gaat.4

Gemakkelijk

Het FreeStyle Libre-systeem is waterdicht en kan worden gedragen tijdens baden, douchen, zwemmen en sporten.5

Gebruiksvriendelijk

Bij elke scan krijgt u uw actuele glucosewaarde, de glucosegegevens van de laatste 8 uur en geeft een trendpijl aan in welke richting de glucose zich beweegt.

2 U moet een vingerpriktest met een bloedglucosemeter uitvoeren tijdens periodes van snel veranderende glucosespiegels, wanneer de interstitiële glucosegehaltes een onnauwkeurige weergave kunnen zijn van de bloedglucosespiegels, als het systeem hypoglykemie of dreigende hypoglykemie meldt of als symptomen niet kloppen met de metingen van het systeem.
3 Om een volledig glycemisch beeld te verkrijgen, moet de sensor ten minste ��nmaal per 8 uur worden gescand.
4 De reader kan de gegevens inlezen op een afstand tussen 1 cm en 4 cm van de sensor.
5 De sensor is maximaal 30 minuten waterbestendig tot een diepte van 1 meter.

Hoe u het FreeStyle Libre-systeem moet gebruiken

Het FreeStyle Libre-systeem maakt gebruik van geavanceerde technologie dat gemakkelijk te gebruiken is.

FreeStyle
FreeStyle
FreeStyle

De FreeStyle Libre-sensor

De FreeStyle Libre-sensor is ontworpen om gemakkelijk te worden aangebracht en te worden gedragen. Het vertegenwoordigt een technologie die minder ingrijpend is dan de traditionele BGM en maakt het testen eenvoudig.1

FreeStyle Sensor

Klein formaat (35 mm x 5 mm)

Discreet, gemakkelijk onder kleding te dragen2

Ontworpen om maximaal 14 dagen op het lichaam te blijven zitten

Hoeft slechts eens per 2 weken te worden aangebracht

Vereist geen calibratie

Calibreren met behulp van de vingerprik is niet nodig

Waterdicht3

U kunt een actief leven leiden

1 Het FreeStyle Libre-systeem bespaart u de rompslomp van glucosemetingen. In een door Abbott Diabetes Care uitgevoerd onderzoek was 95,7% van de ondervraagde pati�nten (n=30) het eens met de stelling dat gebruik van het FreeStyle Libre-systeem de rompslomp van glucosemetingen vermindert.
2 De reader kan de gegevens inlezen op een afstand tussen 1 cm en 4 cm van de sensor.
3 De sensor is maximaal 30 minuten waterbestendig tot een diepte van 1 meter.

De FreeStyle Libre-reader

Libre reader

Compact en lichtgewicht

Ligt goed in de hand en is gemakkelijk mee te nemen1

Met gemakkelijk af te lezen grafieken

Geeft patientvriendelijke, heldere grafieken

Full colour touchscreen met achtergrond verlichting

Goed leesbaar scherm verbetert de gebruikerservaring en kan ook in het donker worden afgelezen

Bewaart de glucosehistorie van 90 dagen

Geeft u een volledig glucosebeeld van de afgelopen 3 maanden2

1 Afmetingen van de reader 95 mm x 60 mm x 16 mm, gewicht 65 gram.
2 Om een volledig glycemisch beeld van de laatste 3 maanden te verkrijgen, moet de sensor elke 14 dagen worden vervangen en moet de sensor ten minste ��nmaal per 8 uur worden gescand.

Verkoop

Bestel nu uw FreeStyle Libre reader en/
of sensor

Afbeeldingen alleen ter illustratie. Bestellen

Praktijkgegevens: betere glucoseregulatie met FreeStyle Libre-systeem
Verschil in glucosewaarde tussen vingerprik en Flash Glucosemonitoring

Infographic

FreeStyle Libre Softwareversie 1.0

Beoogd gebruik

De FreeStyle Libre-software is bedoeld voor gebruik door patienten en diabetesbehandelaars om hen te assisteren bij het bekijken, analyseren en evalueren van informatie zoals sensorglucosemetingen, bloedglucosetestresultaten, bloedketonentestresultaten en andere gegevens die zijn verkregen met behulp van het FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring Systeem, ter ondersteuning van een effectief diabetesmanagementprogramma.

De FreeStyle Libre-software is niet bedoeld voor de diagnose van of screening op diabetes mellitus. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dan dat de FreeStyle Libre-software slechts een informatiemanagementsysteem is en niet is bedoeld als vervanging van de ondersteuning door een diabetesbehandelaar. Gebruikers moeten altijd het advies inwinnen van hun diabetesbehandelaar als zij vragen hebben of zich zorgen maken over de diabetesbehandeling.

PC versie MAC versie

Systeemvereisten

Een computer met één van de volgende besturingssystemen:

  • Microsoft Windows 7 (32 of 64 bit)
  • Microsoft Windows 8 (32 of 64 bit)
  • Microsoft Windows 10 (32 of 64 bit)
  • OS X El Capitan

Tenminste een computer met een USB 2.0-compatibele hub met een dual-core 1,6 GHz processor en 2 GB RAM.

FreeStyle en verwante merknamen zijn handelsmerken van Abbott Diabetes Care Inc. in diverse rechtsgebieden. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Licentie- en serviceovereenkomst en Privacybeleid voor Software

Alvorens de FreeStyle Libre-software te installeren, zal u gevraagd worden akkoord te gaan met de voorwaarden van de Licentie- en serviceovereenkomst en het Privacybeleid voor Software van Abbott Diabetes Care (�ADC� of �wij�, �ons� of �onze�). Gelieve deze belangrijke documenten te lezen. Samenvattend zullen wij, wanneer u de FreeStyle-software gebruikt, automatisch vanuit uw gebruik van de FreeStyle Libre-producten gegevens verzamelen. Dit betekent dat ADC informatie vergaart omtrent uw computer, software en meter (waaronder het serienummer van de meter) teneinde te verzekeren dat uw software actueel is. Afzonderlijk verzamelen wij eveneens van identificatie ontdane informatie om onze producten en diensten te verbeteren en wij kunnen deze van identificatie ontdane gegevens met onze partners delen; het is evenwel noch voor ons, noch voor onze partners mogelijk, deze gegevens op welke wijze dan ook aan u te koppelen.

Klantenservice

De klantenservice is beschikbaar om alle vragen te beantwoorden die u mogelijk heeft over de FreeStyle Libresoftware.Gedrukte gebruikershandleidingen zijn op verzoek verkrijgbaar.

Copyright 2014 Abbott Laboratories. Abbott Park, Illinois, U.S.A.