Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)

FreeStyle informatie

Voorwaarden Winactie Wereld Diabetes Dag

Algemene voorwaarden FreeStyle Libre winactie Wereld Diabetes Dag 2017

 1. Deze promotie wordt georganiseerd door Abbott B.V. en staat open voor gebruikers van het FreeStyle Libre systeem die woonachtig zijn in Nederland. Voor deelnemers tot 18 jaar is supervisie en instemming door een ouder of bevoegd verzorger verplicht.

  Werknemers van Abbott of gecontracteerde dienstverleners, hun families, huishoudens, of op enige wijze professioneel gelieerd zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie.

 2. Voorafgaand aan deelname aan deze actie, dient u zich te verzekeren dat u de doeleinden waarvoor het FreeStyle Libre systeem wordt gebruikt, heeft gelezen en begrepen. Deze informatie is beschikbaar op de FreeStyle Libre website (www.myfreestyle.nl).

 3. Het is niet noodzakelijk een aankoop te doen om deel te kunnen nemen.

 4. Er mag maximaal 1 inzending per deelnemer worden ingezonden.

 5. Om deel te kunnen nemen dient u een verhaal in te zenden over uw ervaring met het FreeStyle Libre systeem. Upload een foto of video als een reactie op de originele Facebook post op de pagina Diabetesnieuws (Abbott FreeStyle@FreeStyleDiabetesNL). Wanneer u een foto uploadt, dient u een tekst toe te voegen in een JPG-file met een maximum van 15 MB. Wanneer u een video uploadt, dan is het niet verplicht om een tekst toe te voegen. De video mag maximaal 1GB capaciteit bedragen.

 6. U kunt uw inzending als reactie plaatsen, vanaf het moment dat op Wereld Diabetes Dag 2017 de Facebook post op 14 november 2017 wordt gepubliceerd, tot en met 14 december 2017 middernacht. Aansluitend op uw Facebook post zult u van ons een Persoonlijk Bericht ontvangen met daarin het verzoek om uw deelname te bevestigen, samen met uw akkoord op deze Algemene Voorwaarden van de FreeStyle Libre winactie. Vanaf 15 december 2017 worden er 3 inzendingen in een Facebook poll geplaatst tot en met 23 december 2017. Wanneer u instemt met de Algemene Voorwaarden mogen wij uw inzending selecteren en plaatsen in een Facebook poll. Van de 3 inzendingen die in de Facebook poll worden geplaatst, zal de inzending met het hoogste aantal stemmen als winnaar op Facebook bekend worden gemaakt op 24 december 2017.

 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Over de selectie van de 3 inzendingen voor de poll kan niet worden gecorrespondeerd. Er zal 1 winnaar zijn, deze wordt op Facebook bekend gemaakt.
 8. Abbott zal al het nodige ondernemen om contact te krijgen met de winnaar op 24 december 2017. De winnaar dient te bevestigen de prijs aan te willen nemen. Ook dient de winnaar de richtlijnen voor de zogenaamde ‘Free of Charge’ ontvangst van producten te accepteren.

 9. De prijs welke zal worden toegekend is één (1) jaar gratis levering van FreeStyle Libre sensoren (dit zijn 26 sensoren), verdeeld over vier (4) kwartaal zendingen.

 10. De prijs is niet voor geld inwisselbaar en er zal ook geen alternatieve prijs mogelijk zijn dan als in paragraaf 9.

 11. In het geval dat alle of delen van de prijs niet beschikbaar zijn, dan behoudt Abbott zich het recht voor om een alternatieve of gelijkwaardige prijs te bieden.

 12. Abbott is niet verantwoordelijk voor op enige wijze verloren, verkeerd verstuurde, te late, aangetaste of gewijzigde inzendingen.

 13. Abbott zal de naam en de woonplaats van de winnaar publiceren op de Facebook pagina op 24 december 2017. Ook zal de naam en persoonlijke gegevens van de winnaar worden bekend gemaakt bij Abbott Diabetes Care, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp.

  De winnaar is verplicht in te stemmen met de publicatie van zijn / haar naam volgens het hierboven beschreven doel en de winactie procedure. Wanneer u niet instemt met deze publicatie, dan dient u niet deel te nemen aan deze winactie.

 14. Abbott is niet aansprakelijk voor enige disruptie van deze winactie in geval van redenen die redelijkerwijs buiten de macht van Abbott liggen. In het geval van disruptie zal Abbott al het mogelijke aanwenden binnen redelijkheid om de disruptie op te lossen en de winactie voort te zetten op een wijze die eerlijk is voor alle deelnemers.

 15. Abbott behoudt zich het recht voor om een vertraging toe te passen in de bekendmaking en de publicatie van de (tussentijdse) resultaten.

 16. Inzendingen welke zijn verstuurd door vertegenwoordigers of 3e partijen worden uitgesloten van deelname.

 17. Door deel te nemen aan de winactie, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met de eisen aan de inzendingen. Enige inzending die niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden en deelname eisen mogen binnen redelijkheid en ter discretie van Abbott ontvankelijk worden verklaard en verwijderd worden van Facebook. Wanneer uw inzending binnen de deelname eisen valt, dan zult u aansluitend op uw Facebook post een Persoonlijk Bericht ontvangen met daarin het verzoek om uw deelname te bevestigen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van deze winactie. U dient binnen 24 uur uw deelname en akkoord op Algemene Voorwaarden te bevestigen. Indien wij binnen 24 uur geen reactie ontvangen, zijn wij genoodzaakt en behouden wij het recht voor om uw deelname ongeldig te verklaren en uw inzending te verwijderen.

 18. De instructies over de deelname en de eisen van inzending maken deel uit van de Algemene Voorwaarden.

 19. Deze promotie valt binnen Nederlands rechtsgebied.

Abbott B.V. is geregistreerd bij de K.v.K. Amsterdam onder het nummer 33179692 en is gevestigd aan Wegalaan 9, 2132 JD te Hoofddorp.