FreeSyle
Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)
Abbott logo

FreeStyle informatie

Algemene Voorwaarden voor de Hallogreen Promotie Actie 2018

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties of activiteiten met het doel van promotie of marketing van FreeStyle Libre producten die wordt georganiseerd door of namens Abbott B.V. (“Abbott”) en staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Voor personen jonger dan 18 jaar is toestemming voor deelname aan de promotie door een ouder of bevoegd verzorger verplicht. 

2. Werknemers van Abbott of door Abbott gecontracteerde dienstverleners, de leden van hun families, huishoudens, of andere personen die op enige andere wijze professioneel gelieerd zijn met Abbott zijn uitgesloten van deelname aan een winactie of andere acties of activiteiten met het doel van promotie of marketing van FreeStyle Libre producten van Abbott.

3. Het is niet noodzakelijk een aankoop te doen om u aan te melden voor deelname en om deel te kunnen nemen aan de actie waarvoor u bent uitgenodigd of waar u op andere wijze aan kunt deelnemen.

4. Om deel te kunnen nemen aan de actie dient u een foto van uw origineelste Hallogreensnack in te zenden. Upload een foto als reactie op de originele Facebook post op de pagina Diabetesnieuws (Abbott FreeStyle @FreeStyleDiabetesNL). De foto dient een JPG-file van maximaal 15 MB te zijn.

5. U kunt uw inzending als reactie plaatsen, vanaf het moment dat de Facebook post op 31 oktober 2018 is gepubliceerd, tot en met 5 november 2018 middernacht. Aansluitend op uw inzending zult u van ons een persoonlijk bericht ontvangen met daarin het verzoek om uw deelname binnen 24 uur te bevestigen, samen met uw akkoord op deze algemene voorwaarden. Op 7 november wordt de winnaar bekend gemaakt op onze Facebookpagina.

6. Er zal 1 winnaar zijn, deze wordt op Facebook bekend gemaakt. Over de uitslag of selectie van de winnaar kan niet worden gecorrespondeerd.

7. Abbott zal al het redelijkerwijs nodige ondernemen om contact te krijgen met de winnaar op 7 november 2018. De winnaar dient desgevraagd, bij dat eerste contact met Abbott, te bevestigen de prijs aan te willen nemen.

8. De prijs welke zal worden toegekend, is 4 tickets voor het attractiepark de Efteling te Kaatsheuvel. Deze tickets zullen zo spoedig mogelijk na de uitreiking verzonden worden. De tickets zijn bruikbaar totdat de geldigheidtermijn (op de tickets vermeld) is verlopen. Mocht er geen gebruik gemaakt worden van de tickets binnen de geldigheidstermijn, dan kunt u die niet langer gebruiken en geeft dat u geen recht op nieuwe tickets.

9. De prijs is niet voor geld inwisselbaar en er zal ook geen alternatieve prijs mogelijk zijn dan beschreven in paragraaf 8.

10.  Abbott is niet aansprakelijk voor op enige wijze verloren, verkeerd verstuurde, te late, onvolledige, aangetaste of gewijzigde inzendingen.

11.  Abbott heeft het recht de naam van de winnaar te publiceren op de Facebook pagina op woensdag 7 november 2018. Ook heeft Abbott het recht de naam en persoonlijke gegevens van de winnaar bekend te maken bij Abbott Diabetes Care, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp.

12.  De opgave en deelname verleent de winnaar tevens zijn/haar toestemming aan Abbott voor de publicatie van zijn/haar naam voor het hierboven in paragraaf 11 en 16 beschreven doel en de winactie procedure.

13.  Abbott is niet aansprakelijk voor enige voortijdig einde of andere verstoring van de Hallogreen winactie in geval van redenen die redelijkerwijs buiten de macht van Abbott liggen. In het geval van verstoring zal Abbott al het redelijkerwijs mogelijke aanwenden om de verstoring op te lossen en de winactie voort te zetten op een wijze die, naar inzicht van Abbott, eerlijk is voor alle deelnemers.

14.  Abbott behoudt zich het recht voor om een vertraging toe te passen in de bekendmaking en de publicatie van de (tussentijdse) uitslag van de winactie.

15.  Inzendingen welke zijn verstuurd door vertegenwoordigers of 3e partijen, anders dan wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige deelnemers (jonger dan 16 jaar), worden uitgesloten van deelname.

16.  Uw inzending, omvattende de door u verstrekte persoonsgegevens, mag in de toekomst  worden gebruikt door Abbott voor promotie van de Freestyle Libre, tot 12 maanden na bekendmaking van de winnaar.

17.  Voorafgaand aan deelname aan de actie, zal u de mogelijkheid worden geboden om akkoord gaat met deze algemene voorwaarden zoals ook te vinden op de FreeStyle Libre website (http://www.freestylelibre.nl/terms-and-conditions.html).

18.  Door u aan te melden voor en deel te nemen aan de Hallogreen actie, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met de eisen gesteld aan of bij de inzendingen. Enige inzending die niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden en deelname instructies en eisen mogen binnen redelijkheid en ter discretie van Abbott niet ontvankelijk worden verklaard, van deelname worden uitgesloten en verwijderd worden van Facebook. Wanneer uw inzending binnen de deelname eisen valt, dan zult u aansluitend op uw Facebook post een bericht ontvangen op het door u verstrekte emailadres met daarin het verzoek om voor uw deelname de nodige gegevens te verstrekken, in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van deze winactie en toestemming te verlenen aan Abbott voor de verwerking van de door u aan ons te verstrekken persoonsgegevens voor de hierin vermelde doeleinden.

19.  De instructies en eisen voor de deelname en de eisen van inzending maken deel uit van de Algemene Voorwaarden.

20.  Deze promotie valt binnen Nederlands rechtsgebied.

Abbott B.V. is geregistreerd bij de K.v.K. Amsterdam onder het nummer 33179692 en is gevestigd aan Wegalaan 9, 2132 JD te Hoofddorp.