Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)
Abbott logo

FreeStyle informatie

Algemene Voorwaarden voor de Kerstactie 2018

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties of activiteiten met het doel van promotie of marketing van FreeStyle Libre producten die wordt georganiseerd door of namens Abbott B.V. (“Abbott”) en staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Voor personen jonger dan 18 jaar is toestemming voor deelname aan de promotie door een ouder of bevoegd verzorger verplicht. 
 2. Werknemers van Abbott of door Abbott gecontracteerde dienstverleners, de leden van hun families, huishoudens, of andere personen die op enige andere wijze professioneel gelieerd zijn met Abbott zijn uitgesloten van deelname aan een winactie of andere acties of activiteiten met het doel van promotie of marketing van FreeStyle Libre producten van Abbott.
 3. Het is niet noodzakelijk een aankoop te doen om u aan te melden voor deelname en om deel te kunnen nemen aan de actie waarvoor u bent uitgenodigd of waar u op andere wijze aan kunt deelnemen.
 4. Om deel te kunnen nemen aan de actie, het sturen van een Kerstboodschap, dient u een video, afbeelding of tekst van maximaal 85 woorden (uw Kerstboodschap) in te zenden als reactie op de originele Facebook post op de pagina Diabetesnieuws (Abbott FreeStyle @FreeStyleDiabetesNL). Daarnaast dient u een Google Form in te vullen, waarin u zowel uw eigen gegevens als de gegevens van de persoon die u een Kerstboodschap wilt sturen dient in te vullen. Het betreft in beide gevallen persoonsgegevens.
 5. U kunt uw inzending als reactie plaatsen, vanaf het moment dat de Facebook post op 6 december 2018 is gepubliceerd, tot en met 12 december 2018 12.00 uur in de middag. Aansluitend op uw inzending zult u van ons een persoonlijk bericht ontvangen met daarin het verzoek om uw deelname binnen 24 uur te bevestigen, samen met uw akkoord op deze algemene voorwaarden. Omstreeks 18 december zal de Kerstboodschap verzonden worden.
 6. Een ieder die voldoet aan de voorwaarden zal een gepersonaliseerde boodschap ontvangen, op het doorgegeven adres, in de vorm van een kaart met daarop de achtergelaten boodschap. Bij een afbeelding en/of video zal dit middels een QR-code overgebracht worden.
 7. Abbott zal al het redelijkerwijs nodige ondernemen om contact te krijgen met de inzenders, indien de inzending onvolledig is.
 8. De in artikel 6 genoemde QR-code zal op een QR-code generator site ontwikkeld worden. De QR-code zal doorlinken naar de persoonlijke boodschap die geplaatst is onder het Facebookbericht. De QR-code zal blijven bestaan, tot het moment dat de inzender zijn/haar inzending verwijdert van Facebook.
 9. Abbott is niet aansprakelijk voor op enige wijze verloren, verkeerd verstuurde, te late, onvolledige, aangetaste of gewijzigde inzendingen. Dit geldt tevens voor de verstuurde kaarten.
 10. Abbott heeft het recht de naam en persoonlijke gegevens van de inzendingen bekend te maken bij Abbott Diabetes Care, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp.
 11. Abbott is niet aansprakelijk voor enige voortijdig einde of andere verstoring van de Kerstactie in geval van redenen die redelijkerwijs buiten de macht van Abbott liggen. In het geval van verstoring zal Abbott al het redelijkerwijs mogelijke aanwenden om de verstoring op te lossen en de actie voort te zetten.
 12. Abbott behoudt zich het recht voor om een vertraging toe te passen in de verzending en/of levering van de boodschap.
 13. Uw inzending, omvattende uw persoonsgegevens, mag in de toekomst  worden gebruikt door Abbott voor promotie van de Freestyle Libre, tot 12 maanden na deelname aan de Kerstactie. De door u verstrekte persoonsgegevens van degene die u een Kerstboodschap wilt sturen, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de Kerstactie 2018.
 14. Voorafgaand aan deelname aan de actie, zal u de mogelijkheid worden geboden om akkoord gaat met deze algemene voorwaarden zoals ook te vinden op de FreeStyle Libre website (http://www.freestylelibre.nl/terms-and-conditions.html).
 15. Door u aan te melden voor en deel te nemen aan de Kerstactie, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met de eisen gesteld aan of bij de inzendingen. Enige inzending die niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden en deelname instructies en eisen mogen binnen redelijkheid en ter discretie van Abbott niet ontvankelijk worden verklaard, van deelname worden uitgesloten en verwijderd worden van Facebook. Wanneer uw inzending binnen de deelname eisen valt, dan zult u aansluitend op uw Facebook post een privébericht ontvangen via Facebook met daarin het verzoek om voor uw deelname de nodige gegevens te verstrekken, in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van deze Kerstactie, te verklaren dat u de toestemming heeft van de persoon die u een Kerstboodschap wilt sturen om zijn/haar (hieronder in te vullen) persoonsgegevens aan Abbott te verstrekken voor het ontvangen van uw Kerstboodschap en toestemming te verlenen aan Abbott voor de verwerking van de door u aan ons te verstrekken persoonsgegevens voor de hierin vermelde doeleinden.
 16. De instructies en eisen voor de deelname en de eisen van inzending maken deel uit van de Algemene Voorwaarden.
 17. Deze promotie valt binnen Nederlands rechtsgebied.

Abbott B.V. is geregistreerd bij de K.v.K. Amsterdam onder het nummer 33179692 en is gevestigd aan Wegalaan 9, 2132 JD te Hoofddorp.

OneMed bereikt overeenkomst met diverse zorgverzekeraars over levering FreeStyle Libre. Meer lezen
Mediq en Abbott sluiten overeenkomst over levering FreeStyle Libre. Meer lezen