FreeSyle
Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)
Abbott logo

FreeStyle informatie

Voorwaarden Hockeyclinic met Valerie Magis

Algemene voorwaarden winactie Hockeyclinic met Valerie Magis 2018 

 1. Deze promotie wordt georganiseerd door Abbott B.V. en staat open voor deelnemers tot 18 jaar die woonachtig zijn in Nederland. Voor deelnemers tot 18 jaar is supervisie en instemming door een ouder of bevoegd verzorger verplicht.

  Werknemers van Abbott of gecontracteerde dienstverleners, hun families, huishoudens, of op enige wijze professioneel gelieerd zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie.

 2. Het is niet noodzakelijk een aankoop te doen om deel te kunnen nemen.

 3. Om deel te kunnen nemen aan het event, dient u iemand te taggen onder het Facebook bericht met de aankondiging van het evenement. Kinderen in de leeftijdscategorie van 8 t/m 18 jaar mogen deelnemen. Ook kinderen die geen diabetes hebben, mogen deelnemen aan de winactie. 

 4. U kunt de persoon taggen in een reactie onder het Facebookbericht. Reacties geplaatst zijn in de periode tot en met dinsdag 8 mei 2018 middernacht worden meegenomen. Aansluitend op uw Facebook post zult u van ons een Persoonlijk Facebookbericht ontvangen met daarin het verzoek om uw deelname te bevestigen, samen met uw akkoord op deze Algemene Voorwaarden van de Hockey clinic met Valerie Magis. Op woensdag 9 mei 2018 zullen de winnaars (later benoemd als ‘de hockeyclinic deelnemers’) bekend worden gemaakt via een Persoonlijk Facebookbericht aan de desbetreffende winnaars. Aan de hand van het aantal inzendingen zullen de winnaars worden geselecteerd met een maximum van 35 personen.

 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Over de selectie van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars worden bekend gemaakt via Facebook. “First come first served principe”

 6. Abbott zal al het nodige ondernemen om contact te krijgen met de winnaars op woensdag 9 mei 2018. De winnaar dient te bevestigen aan de hockeyclinic te willen deelnemen.

 7. De prijs welke zal worden toegekend is een éénmalige deelname aan een hockeyclinic gegeven door Valerie Magis op woensdag 16 mei 2018. De exacte locatie en uur zal aan de winnaars individueel worden meegedeeld.

 8. De prijs is niet voor geld inwisselbaar en er zal ook geen alternatieve prijs mogelijk zijn dan beschreven in paragraaf 7.

 9. Abbott is niet verantwoordelijk voor op enige wijze verloren, verkeerd verstuurde, te late, aangetaste of gewijzigde inzendingen op Facebook.

 10. Abbott behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal van het event te publiceren voor toekomstige promotionele doeleinden.

 11. De naam en persoonlijke gegevens van de winnaar worden bekend gemaakt bij Abbott Diabetes Care, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp.

  De winnaar is verplicht in te stemmen met de publicatie van zijn / haar naam volgens het hierboven beschreven doel en de winactie procedure. Wanneer u niet instemt met deze publicatie, dan dient u niet deel te nemen aan deze winactie.

 12. Abbott is niet aansprakelijk voor enige disruptie van deze winactie in geval van redenen die redelijkerwijs buiten de macht van Abbott liggen. In het geval van disruptie zal Abbott al het mogelijke aanwenden binnen redelijkheid om de disruptie op te lossen en de winactie voort te zetten op een wijze die eerlijk is voor alle deelnemers.

 13. In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of blessure van Valerie Magis, behoudt Abbott zich het recht voor om de hockeyclinic naar een later moment te verplaatsen.

 14. Deelnemers zijn verplicht om mondbescherming (bitje) en scheenbeschermers te dragen tijdens de Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt deelname aan de hockeyclinic ontzegt. Abbott is niet verantwoordelijk voor mogelijk lichamelijk letsel dat optreedt gedurende het event. Er zijn gecertificeerde EHBO’ers aanwezig op de hockeyclub. Deze hulpverleners dienen vooraf geïnformeerd te worden over relevante informatie betreffende de hockeyclinic deelnemers.

 15. Deelnemers worden geacht om eigen sportkleding, hockeystick en schoenen mee te nemen. Abbott is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 16. Abbott behoudt zich het recht voor om een vertraging toe te passen in de bekendmaking en de publicatie van de resultaten.

 17. Door deel te nemen aan de winactie, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met de eisen aan de inzendingen. Enige inzending die niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden en deelname eisen mogen binnen redelijkheid en ter discretie van Abbott ontvankelijk worden verklaard en verwijderd worden van Facebook. Wanneer uw inzending binnen de deelname eisen valt, dan zult u aansluitend op uw Facebook post een Persoonlijk Bericht ontvangen met daarin het verzoek om uw deelname te bevestigen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van deze winactie. U dient binnen 24 uur uw deelname en akkoord op Algemene Voorwaarden te bevestigen. Indien wij binnen 24 uur geen reactie ontvangen, zijn wij genoodzaakt en behouden wij het recht voor om uw deelname ongeldig te verklaren en uw inzending te verwijderen.

 18. De instructies over de deelname en de eisen van inzending maken deel uit van de Algemene Voorwaarden.

 19. Deze promotie valt binnen Nederlands rechtsgebied.

Abbott B.V. is geregistreerd bij de K.v.K. Amsterdam onder het nummer 33179692 en is gevestigd aan Wegalaan 9, 2132 JD te Hoofddorp.